ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਹੋੲੀ 40 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪੋਲ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਹੋੲੀ 40 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪੋਲ