ਜਲੰਧਰ : ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ