ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼12050 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ

ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼12050 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ