ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 3691 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 2491 ਨਾਲ ਅੱਗੇ

ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 3691 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 2491 ਨਾਲ ਅੱਗੇ