ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 959 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ

ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 959 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ