ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਔਜਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲੋਂ 4,632 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ

ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਔਜਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲੋਂ 4,632 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ