ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ 5800 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗੇ

ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ 5800 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗੇ