ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਲੀਡ 'ਤੇ ਦਿਖੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਲ