ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇਜਪਾਲ ਗਿੱਲ ਦਿਸੇ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ