ਪਟਿਆਲਾ : ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ -ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ