ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ