ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਚ 3.30 ਵਜੇ ਤੱਕ 51ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ

ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਚ 3.30 ਵਜੇ ਤੱਕ 51ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ