ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਜਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲੋਂ 2540 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਗੇ

ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਜਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲੋਂ 2540 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਗੇ