ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ